Likwidacje spółek i wykreślenia z KRS

Służymy pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu likwidacji spółek i przeprowadzeniu procedury związanej z wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przygotowujemy projekty niezbędnych uchwał m.in. w przedmiocie otwarcia likwidacji i powołania likwidatorów, sporządzamy i składamy wnioski o wpis otwarcia likwidacji w KRS, zamieszczamy ogłoszenia o likwidacji podmiotu oraz służymy pomocą w opracowaniu dokumentacji z prowadzonej likwidacji.

Po ukończeniu likwidacji składamy wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru oraz odbieramy postanowienie o wykreśleniu. Następnie przeprowadzamy pozostałe czynności wymagane do zakończenia działalności spółki.