Sprawdź kontrahenta

Oferujemy Państwu możliwość sprawdzenia swojego kontrahenta (możemy również sprawdzić Ciebie o ile sobie tego życzysz) w największych bazach dłużników, tj.

– Krajowy Rejestr Długów

– Biuro Informacji Kredytowej

– InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

Oferujemy możliwość sprawdzenia firm i osób fizycznych /osoba fizyczna musi wyrazić zgodę na sprawdzenie w formie pisemnej. Zgoda może zostać przesłana w formie elektronicznej/.

W bazach można odnaleźć informacje o niespłaconych kredytach, nieterminowej spłacie zobowiązań (opłaty za telefon komórkowy itp.) oraz zdarzeniach typu nie wywiązanie się z umów handlowych (np. wzięcie towaru na odroczony termin i nieuiszczenie zapłaty).

Koszt weryfikacji firmy w jednej bazie to 50zł, przy wykupieniu pakietu sprawdzenia w 3 bazach danych opłata wynosi 135zł.

Są to naprawdę niewielkie koszty w porównaniu z tym co można stracić w przypadku kontaktu z firmą która nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Każda spółka z o.o. którą oferujemy została sprawdzona we wszystkich bazach danych, sprawdzamy informacje także w nieoficjalnych bazach dłużników tzw. czarnych listach. Istnieje możliwość przygotowania przez nas raportu na temat działalności danej firmy (sprawdzenie w bazach, czarnych listach, ustalenie opinii spółki na podstawie rozmów z jej byłymi klientami) – koszt gruntownej analizy to 500zł.